Licytacja samochodu Renault Trafic

18-01-2019, 12:20

W piątek 25.01.2019 r. o godz. 12.00 odbędzie się przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu służbowego wykorzystywanego dotychczas w Urzędzie Miejskim w Łęcznej.

Samochód to Renault Trafic. Data pierwszej rejestracji 27.05.2005 r. diesel, przebieg: 258 322 km. Samochód w dobrym stanie technicznym, wszystkie naprawy wykonywano na bieżąco, wymiana rozrządu przy 250.000 km, dwa komplety kół. Cena wywoławcza 11.000 zł netto (13.530 zł brutto).

Tryb i warunki przetargu: Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę publicznego przetargu ustnego (licytacja). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 5 nr: 84 10203206 0000 8402 0006 4527 nie później niż 24.01.2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Łęcznej. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę może zostać zaliczone na poczet ceny zakupu. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Pliki do pobrania

  • Szczegółowa informacja o licytacji samochodu
    samochod.pdf