Otwarty nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. inwestycji w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy

11-01-2019, 08:13

Trwa nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Łęcznej.

Treść ogłoszenia znajduje się w BIP - https://umleczna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=123&p1=szczegoly&p2=8507