Zmiany w karcie dużej rodziny

09-01-2019, 11:04

Karta Dużej Rodziny dla rodziców lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. O przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Wnioski są przyjmowane  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęcznej, pokój  224, tel. 81 531 55 12, w godzinach urzędowania Ośrodka tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.00-15.00, we wtorek w godzinach  8.00-16.00 oraz elektronicznie za pomocą portalu informacyjno-usługowego emp@tia.