Co nowego w folwarku?

06-07-2018, 07:53

Chociaż na pierwszy rzut oka na budowie nie widać spektakularnych zmian - dzieje się naprawdę dużo. Wykonano już obrzeża alejek i dolną warstwę konstrukcyjną. Ustawiono latarnie parkowe i wybrukowano placyki pod ławki. Zasiano już część trawników.

Najważniejszą jednak częścią inwestycji jest zabezpieczenie ruin pozostałych po folwarku. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku obory są już wykonane, natomiast w budynku stajni są wykonane częściowo. Równolegle trwają prace związane z zabezpieczeniem lica murów.  W budynku suszarni chmielu wykonano prace związane z uzupełnieniem i izolacją ścian fundamentowych i przygotowano podłoże dla montażu schodów w wieży.

Równie ważne rzeczy dzieją się poza placem budowy. Przygotowano już elementy stalowe, które zostaną wykorzystane do zabezpieczenia i stężenia wyższych ścian w największym budynku stajni. Część tych konstrukcji widać już na placu budowy. Powstaje także stalowa konstrukcja schodów i tarasu suszarni chmielu. Po dopasowaniu na miejscu w wieży zostanie wysłana do ocynkowania i ostatecznie zmontowana we wnętrzu budynku.

Projekt pn. „Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie zespołu dworsko-parkowego Podzamcze”, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa i środków własnych Gminy Łęczna.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza