Książka o historii Łęcznej wydana

11-01-2018, 14:49

W Kozienicach, król Kazimierz Jagiellończyk, na wniosek kasztelana Jana Tęczyńskiego, nadał Łęcznej prawa miejskie.  550-ty jubileusz tego ważnego w dziejach miasta wydarzenia uczczony został uroczystą sesją Rady Miejskiej oraz wydarzeniami towarzyszącymi, w tym m.in. konferencją naukową poprzedzającą przygotowywaną monografię o historii Łęcznej. Wszystkie wykłady zostały zarchiwizowane w postaci filmów wideo i są dostępne na naszym oficjalnym kanale YouTube. Będą również systematycznie publikowane na naszym profilu Facebook.

5 stycznia 2018 r. zaprezentowano książkę „Studia z dziejów Łęcznej”. Jest to wydawnictwo wieńczące obchody 550-lecia Łęcznej. Publikacja zawiera 19 artykułów dotyczących przeszłości miasta zapisanych na około 650 stronach. Autorzy to badacze reprezentujący środowiska uniwersyteckie, regionaliści i historycy; trzynastu z nich to profesorowie. Z artykułów dowiemy się m.in. jak wyglądało osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Łęcznej, poznamy życie mieszkańców z okresu zaborów oraz międzywojennej Polski, dowiemy się również jak rodził się największy zakład pracy w naszej okolicy – Bogdanka.

Publikację „Studia z dziejów Łęcznej” pod redakcją Anny Sochackiej można nabyć w siedzibie księgarni w Łęcznej przy ul. 11 Listopada 12 oraz poprzez sprzedaż wysyłkową po kontakcie telefonicznym (790 874 888) lub mailowym ksiegarniakwiat@o2.pl. Wydawnictwo jest również dostępne w Centrum Kultury w Łęcznej przy ul. Obrońców Pokoju 1.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza