Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza

06-12-2017, 14:09

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza
1.    Opis stanowiska
•    Stanowisko – Bibliotekarz
•    Miejsce pracy – Filia nr 2 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej
•    Wymiar czasu pracy – 1 etat

2.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
•    Sprawne pełnienie usług w zakresie informowania, udostępniania zbiorów i dydaktyki bibliotecznej.
•    Opracowywanie zbiorów.
•    Promocja czytelnictwa (prowadzenie imprez kulturalno-oświatowych).
•    Praca w programie MAK+.

3.    Wymagania
•    Wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub z dziedzin pokrewnych.
•    Preferowane doświadczenie zawodowe (minimum 1 rok).
•    Obsługa komputera.
•    Znajomość programu MAK+.
•    Dobra znajomość języka angielskiego.
•    Dobra znajomość literatury.
•    Mile widziane przygotowanie pedagogiczne.
•    Mile widziane doświadczenie w pisaniu projektów bibliotecznych.
•    Dyspozycyjność (np. dyżury w sobotę).
•    Komunikatywność, pomysłowość, kreatywność i twórczość w działaniu.

4.    Warunki aplikowania
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do 15 grudnia 2017 r. na adres Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej, ul. Bożniczna 21, 21-010 Łęczna lub mgbp@op.pl. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 j.t)”.
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej Biblioteki www.mgbp.leczna.pl .

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza