Uczczono modlitwą pamięć o prawosławnych mieszkańcach Łęcznej

10-10-2017, 15:22

W tym roku po raz kolejny uczczono modlitwą pamięć o prawosławnych mieszkańcach Łęcznej.

Już tradycyjnie, w pierwszą sobotę października przy pamiątkowym krzyżu w sąsiedztwie byłego „Zajazdu pod Mustangiem” odbyła się modlitwa za dusze dawnych, prawosławnych mieszkańców Łęcznej.
Na skarpie znajdującej się u wjazdu do Łęcznej od strony Lublina przez kilka wieków istniał cmentarz. Było to miejsce pochówku jednego obrządku wschodniochrześcijańskiego, ale dwóch wyznań -prawosławnego i unickiego. Konflikty wynikłe na ich styku spowodowały, że społeczna pamięć zdystansowała się od tego miejsca. Początkiem istotnych zmian było wycięcie drzew z położonej na uboczu nekropolii. Okoliczni mieszkańcy zwyczajnie palili nimi w piecach. Jednak na cmentarzu do 1974 roku odbywały się panichidy (prawosławne nabożeństwo żałobne, odprawiane w cerkwi lub nad grobem zmarłego) pod przewodnictwem księdza z Dratowa. Później na tym miejscu zapalano znicze.

W połowie lat siedemdziesiątych na terenie cmentarza wybudowano budynek zajazdu. Później, aż do pożaru, był on siedzibą starostwa. W 2008 roku, podczas prac rozbiórkowych, razem z gruzem pochodzącym z fundamentów zaczęto wydobywać kości z byłego cmentarza. Prace archeologiczne potwierdziły fakt pochówków dokonywanych już w XV wieku.

W 2008 roku w sąsiedztwie byłego „Zajazdu pod Mustangiem” odbyła się uroczystość poświęcenia pamiątkowego kamienia i krzyża. We mszy uczestniczył prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel oraz księża z katolickich parafii łęczyńskich. Na uroczystość przyszło też kilkadziesiąt osób, w tym wiele młodzieży.

Burmistrz Łęcznej zaproponował wtedy, żeby co roku w pierwszą sobotę października przy krzyżu odbywały się msze prawosławne poświęcone pamięci dawnych mieszkańców Łęcznej pochowanych na cmentarzu na skarpie. I tak się stało.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza