XXXIV-a Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - 26 kwietnia 2017 r.

19-04-2017, 14:41

XXXIV-a Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 26 kwietnia 2017 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22.
Początek obrad – godz. 14:00

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII-ej Sesji Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Łęczna w 2016 roku.
7. Informacja o działalności Straży Miejskiej w Łęcznej w 2016 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:   
a) rozpatrzenia skargi,
b) zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej przez mieszkańców innych gmin.
9. Wolne wnioski.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zakończenie obrad.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza