Umowa o dofinansowanie nowej drogi w Łęcznej

13-03-2017, 11:41

Dzisiaj w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podpisania umów o dofinansowanie projektów drogowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W imieniu Gminy Łęczna umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Wierzbową z ulicą Przemysłową” podpisał Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski.

Nowa droga będzie miała prawie 1,8 km długości i będzie składała się z dwóch odcinków. Regulamin programu gwarantuje dofinansowanie w wysokości 50% kosztów inwestycji. Umowa przewiduje dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 2,4 mln zł. Ostateczna kwota dofinansowania ulegnie zmniejszeniu - wynika to z oszczędności przetargowych i podpisanych umów z wykonawcami.

Sprzyjająca pogoda sprawiła, że już od dwóch tygodni są prowadzone roboty budowlane. Na razie skupiają się na odcinku od ulicy Wierzbowej do ulicy Perłowej. Po zdjęciu wierzchniej warstwy humusu można już zaobserwować przebieg nowej ulicy. W okolicach bloków przy Wierzbowej wykonano już koryto nowej drogi i trwa układanie stabilizacji. Na przedłużeniu ulicy Perłowej w kierunku szpitala budowana jest kanalizacja deszczowa.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


[03.01.2018] Aktualizacja
W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zadania informujemy, że całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 4.344.994,37 zł. Koszty kwalifikowane wyniosły 3.931.858,43 zł – w tym dofinansowanie z budżetu państwa 1.929.640,00 zł. Wkład własny Gminy Łęczna wyniósł 2.002.218,43 zł.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza